top of page

เทียนนี้มีกลิ่นของต้นสนและต้นสนและฝน

pexels-ron-lach-10549552.jpg
candle90_spring.jpg
candle_spring.jpg

90 กรัม

220 กรัม

ขี้ผึ้งถั่วเหลืองเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพราะทำมาจากแหล่งหมุนเวียนและไม่ได้ทำมาจากปิโตรเลียม การเผาเทียนถั่วเหลืองไม่ได้เพิ่มระดับ CO2 ในบรรยากาศ

    แสงน้อยๆ สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสำหรับความสุขของคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ เทียนทำจากไขถั่วเหลืองซึ่งสามารถใช้นวดตัวได้หลังจากหลอมละลาย ไส้เทียนทำจากผ้าคอตตอน 100% ไม่ก่อให้เกิดควัน

bottom of page