top of page


เริ่มต้นและสิ้นสุดวันด้วย PRALYN Aroma Diffuser

กาแฟบนเตียง

 เหมาะสำหรับใช้ในห้องของคุณ

 


น้ำหอมสำหรับบ้านจะทำให้คุณรู้สึกพิเศษกับรสชาติของกลิ่นหอมจากธรรมชาติเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและทำให้อารมณ์ของคุณสดใสขึ้น 

    Ultrasonic Aroma Diffuser ใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิกเพื่อกระจายน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ที่จำเป็นอย่างเย็น หน่วยกระจายอนุภาคขนาดเล็กละเอียดไปในอากาศเป็นหมอกโดยไม่ใช้ความร้อนเพื่อป้องกันสารละลายอะโรมา 

 

ภาพเพื่อนสีดำและขาว
AW_Double-As-Decor.jpg
bottom of page